Korekta PIT – jak i kiedy złożyć korektę deklaracji?

Konieczność złożenia korekty deklaracji podatkowej PIT może wydawać się skomplikowaną procedurą, jednak w praktyce wcale nie musi tak być. Wystarczy ponownie wypełnić formularz, zaznaczając w nim odpowiednie opcje. Możesz to zrobić w usłudze Twój e-PIT udostępnianej przez Ministerstwo Finansów lub w programie przeznaczonym do rozliczeń. Skorzystaj z naszych podpowiedzi, aby złożyć poprawny druk. Sprawdź, co koniecznie powinieneś wiedzieć na ten temat.

1. Korekta PIT – kiedy ją złożyć?

2. Jak złożyć korektę deklaracji PIT?

3. Korekta PIT – terminy

Pamiętaj, że jeśli korekta PIT 2021 została złożona w zgodzie z treścią dostarczonego do ciebie wezwania lub korygujesz PIT jeszcze w trakcie czynności sprawdzających, nie zostanie na ciebie nałożony żaden mandat.

Korekta PIT – kiedy ją złożyć?

Korekta deklaracji podatkowej, na przykład PIT 37, to nic innego, jak poprawienie wcześniej złożonego formularza. W praktyce po prostu wypełnia się druk jeszcze raz, zaznaczając, że jest on korektą. Następnie wypełniasz rubryki poprawnymi kwotami i danymi wynikającymi z rozliczenia. Co ważne: w ramach korekty zeznania podatkowego uzupełniasz nie tylko te pola, w których powstał błąd, ale wszystkie – tak, jakbyś rozliczał się od początku.

Z jakich powodów najczęściej składana jest korekta zeznania podatkowego? Przyczyny można podzielić na dwie grupy: błędy w samym rozliczeniu oraz błędy formalne.

Błędy formalne wynikają z:

  • złożenia zeznania podatkowego na niewłaściwym druku,
  • wpisania nieprawidłowego identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL),
  • wprowadzenia błędnych danych urzędu skarbowego,
  • pominięcia danych podatnika i/lub współmałżonka,
  • niedołączenia potrzebnych załączników.

Pomyłki kwotowe w zeznaniu podatkowym to wszelkie nieścisłości, takie jak: zaokrąglanie sum, pominięcie rubryk, błędy w wyliczeniach. Tego typu pomyłki mogą skutkować nawet karą za popełnienie przestępstwa skarbowego, dlatego tak ważna jest szybka reakcja i korekta. Łatwiej uniknąć błędów, decydując się na wypełnienie PIT online.

Możesz także przekazać korektę PIT odnoszącą się do przekazania 1 procenta podatku na OPP (organizacje pożytku publicznego), jeśli nie uczyniłeś tego we właściwym rozliczeniu.

Jak złożyć korektę deklaracji PIT?

W jaki sposób skorygować swoje zeznanie podatkowe? Aby to zrobić, możesz skorzystać z usługi Twój e-PIT lub dowolnego programu do rozliczeń. Oczywiście, możesz także osobiście odwiedzić urząd skarbowy lub przekazać druk pocztą, jednak w przypadku usługi twój e-PIT będzie szybciej i wygodniej.

W każdym formularzu podatkowym znajduje się część oznaczona nagłówkiem: MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA. To właśnie w tej tabeli należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat, informujący, że składany przez ciebie druk to korekta zeznania. Zawsze nanoś poprawki na obowiązującym w danym roku formularzu. Skorygowane zeznanie PIT trzeba uzupełnić w całości – nie wystarczy nanieść poprawek jedynie w miejsce wcześniej błędnie wypełnionych pól.

Bardzo istotny jest podpis pod deklaracją korygującą, gdyż tylko podpisany formularz zostanie uznany za prawidłowy. Gdy deklarację podatkową składasz przez internet, podpisem będą twoje dane uwierzytelniające, na przykład kwota przychodu uzyskanego w zeszłym roku.

Korekta PIT – terminy

Korektę PIT-u możesz złożyć w ciągu 5 lat od przekazania urzędowi skarbowemu błędnie wypełnionej deklaracji podatkowej. Warto wiedzieć, że przepisy nie przewidują limitu takich poprawek, dlatego możesz to samo zeznanie poprawiać wielokrotnie. Jeśli jednak o błędach i naniesionych zmianach poinformuje cię urząd skarbowy, na wniesienie ewentualnego sprzeciwu masz 14 dni. Później korekta zostaje zaakceptowana z datą, w której była wykonana przez urząd skarbowy.